خرید و قیمت کولر گازی ایوولی

کولر گازی 24000 ایوولی گلدن EVCID-24-MD-1

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 24000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد
26,700,000 تومان

کولر گازی ایوولی 30000 گرم و سرد گلدن موتور T3 مدل EVT3 | 30K-MD

 • نوع عملکرد: سرمایشی, گرمایشی
 • ظرفیت: 30000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی ایوولی 30000 سرد و گرم گلدن مدل EVCIS | 30K-MD

 • نوع عملکرد: سرمایشی, گرمایشی
 • ظرفیت: 30000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 12000 پرتابل ایوولی EVPR-12K-PO

 • نوع کولرگازی: تک پنل پرتابل
 • ظرفیت: 12000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 12000 ایوولی گلدن ساعتی

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 12000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 18000 ایوولی گلدن EVCID-18-MD-1

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 18000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 18000 ایوولی گلدن مدل ساعتی

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 18000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 24000 ایوولی گلدن ساعتی

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 24000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد