ساید بای ساید هایسنس | HISENSE

یخچال ساید بای ساید هایسنس RS696

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 535 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: نقره‌ای
61,000,000 تومان

یخچال ساید بای ساید هایسنس RS670

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 566 لیتر
 • آبریز: ندارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: نقره‌ای
43,100,000 تومان

یخچال ساید بای ساید هایسنس RS741

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 562 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای

یخچال ساید بای ساید هایسنس RQ561

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 432 لیتر
 • آبریز: ندارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: نقره‌ای