نمایش 1–16 از 93 نتیجه

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI07E

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
29,500,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI03E

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
30,400,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS46NW01B

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 7
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله
20,000,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HBI01D

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
21,800,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI01B

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 7
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
21,600,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI20M

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 7
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
26,400,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW20M

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 7
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله
26,400,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI49E با ظرفیت 14 نفره

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
34,800,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCW37Q

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI37Q

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS43D02ME

 • ظرفیت: 12 نفره
 • تعداد برنامه: 4
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HBI56E

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HCI48E

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02E

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 7
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HDI52E

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HVI31E

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش 

برخی موارد که در این شاخه مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:

جدیدترین مدل ماشین ظرفشویی بوش
بهترین مدل ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره
ماشین ظرفشویی بوش سری 8
ماشین ظرفشویی بوش سری 6
ماشین ظرفشویی بوش سری 4
تفاوت سری 6 و 8 ظرفشویی بوش
قیمت ماشین ظرف شویی بوش در بانه