نمایش 1–16 از 82 نتیجه

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI07E

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
36,100,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI03E

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
43,500,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI01E

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
51,400,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI49E با ظرفیت 14 نفره

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
52,400,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCW37Q

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI37Q

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS43D02ME

 • ظرفیت: 12 نفره
 • تعداد برنامه: 4
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HBI56E

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HCI48E

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02E

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 7
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HDI52E

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HVI31E

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS46GW01B

 • ظرفیت: 12 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS45II01B

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 5
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS45IW01B

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 5
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02B

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 7
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله
تومان

ماشین ظرفشویی بوش 

برخی موارد که در این شاخه مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:

جدیدترین مدل ماشین ظرفشویی بوش
بهترین مدل ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره
ماشین ظرفشویی بوش سری 8
ماشین ظرفشویی بوش سری 6
ماشین ظرفشویی بوش سری 4
تفاوت سری 6 و 8 ظرفشویی بوش
قیمت ماشین ظرف شویی بوش در بانه