نمایش 1–16 از 66 نتیجه

یخچال فریزر سامسونگ مدل RS68

 • سال عرضه: 2021
 • ظرفیت کل: 652 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
67,600,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی J337

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 821 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: سفید
89,500,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی مدل J287

 • سال عرضه: 2018
 • ظرفیت کل: 601 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: سفید
72,600,000 تومان

یخچال فریزر سامسونگ مدل RS51 رنگ سفید

 • سال عرضه: 2016
 • ظرفیت کل: 547 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: سفید
56,700,000 تومان

یخچال ساید بای ساید ال جی J267

 • سال عرضه: 2020
 • ظرفیت کل: 668 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
73,600,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی مدل J247

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 601 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: سفید
69,600,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی مدل X259

 • سال عرضه: 2020
 • ظرفیت کل: 668 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
83,500,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی X257

 • سال عرضه: 2020
 • ظرفیت کل: 668 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: سفید
86,500,000 تومان

یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Q247

 • سال عرضه: 2018
 • ظرفیت کل: 687 لیتر
 • آبریز: ندارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: نقره‌ای
64,600,000 تومان

یخچال ساید بای ساید ال جی J287

 • سال عرضه: 2018
 • ظرفیت کل: 601 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
70,600,000 تومان

یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J247

 • سال عرضه: 2020
 • ظرفیت کل: 668 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
71,100,000 تومان

یخچال فریزر ال جی اینستا ویو مدل X247

 • سال عرضه: 2017
 • ظرفیت کل: 668 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
83,500,000 تومان

یخچال ساید بای ساید ال جی X267

 • سال عرضه: 2020
 • ظرفیت کل: 668 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
72,600,000 تومان

یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH77

 • سال عرضه: 2017
 • ظرفیت کل: 768 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
152,200,000 تومان

یخچال ساید بای ساید ال جی J247 دکمه وسط

 • سال عرضه: 2020
 • ظرفیت کل: 663 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
77,600,000 تومان

یخچال ساید بای ساید ال جی X257

 • سال عرضه: 2018
 • ظرفیت کل: 668 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
83,500,000 تومان