نمایش 1–16 از 25 نتیجه

ماشین لباسشویی سامسونگ WW90

 • ظرفیت (کیلوگرم): 9
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: اینوکس
 • قابلیت هوشمند: دارد
 • قفل کودک: دارد
24,500,000 تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل W80 | WW80K54E0UX

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: اینوکس
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
19,600,000 تومان

لباسشویی سامسونگ W80 | WW80J5555FX1

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: اینوکس
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
20,200,000 تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T554DAW

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: دارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل W70

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: دارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل W90

 • ظرفیت (کیلوگرم): 9
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: دارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: دودی
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ W80J5260GS

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ W90

 • ظرفیت (کیلوگرم): 9
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: دودی
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ WF702W2BCWQ

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ WF1802WSW

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ WF1702WQU

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J4213KW

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ P1490I

 • ظرفیت (کیلوگرم): 9
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: دودی
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ WF8690

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7
 • حداکثر سرعت چرخش: 1000 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

ماشین لباسشویی سامسونگ WF90F5EOW2W

 • ظرفیت (کیلوگرم): 9
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد
تومان

لباسشویی سامسونگ ، بهترین مدل لباسشویی سامسونگ ، و….. 

برخی موارد که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از :

 لباسشویی سامسونگ
جدیدترین ماشین لباسشویی سامسونگ
ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلویی
قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ addwash
ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلویی
ماشین لباسشویی سامسونگ 12 کیلویی
ماشین لباسشویی سامسونگ 6 کیلویی
قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ 5 کیلویی