دستگاه میوه خشک کن عمدتا کاربرد زیادی در آشپزخانه دارد یکی از دلایل استفاده از میوه خشک کن، افزایش ماندگاری محصول نهایی است. کاهش رطوبت محصول ، در فرآیند خشک کردن تا حدی انجام می شود که رشد میکروبی واکنش های شیمیایی را محدود کند. در اکثر فرآیندهای خشک کردن ، از هوای داغ استفاده می شود.

قیمت میوه خشک کن