سیستم صوتی سونی XP500

 • سال عرضه: 2021
 • قدرت خروجی صدا: 120
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
11,500,000 تومان

سیستم صوتی سونی XP700

 • سال عرضه: 2021
 • قدرت خروجی صدا: 245
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
13,700,000 تومان

سیستم صوتی سونی مدل V43D

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 720
 • تعداد کانال صدا: 2.1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
17,900,000 تومان

سیستم صوتی سونی مدل V83D

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 1850
 • تعداد کانال صدا: 2.1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
30,300,000 تومان

سیستم صوتی شیک سونی V02D

 • سال عرضه: 2017
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
 • کارائوکه: دارد
 • سیستم DJ: دارد
9,600,000 تومان

سیستم صوتی سونی V73D با توان 1440 وات

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 1440
 • تعداد کانال صدا: 2.1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
23,800,000 تومان

سیستم صوتی سونی 2400 وات مدل V90D

 • سال عرضه: 2018
 • قدرت خروجی صدا: 2400
 • تعداد کانال صدا: 2.1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
39,300,000 تومان

سیستم صوتی سونی شیک X30D

 • سال عرضه: 2017
 • قدرت خروجی صدا: 1800
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
26,800,000 تومان

سیستم صوتی سونی 2400 وات مدل SHAKE X70

 • سال عرضه: 2017
 • قدرت خروجی صدا: 2400
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
43,700,000 تومان

سیستم صوتی سونی 1200 وات شیک SHAKE X10

 • سال عرضه: 2017
 • قدرت خروجی صدا: 1200
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
26,500,000 تومان

سیستم صوتی سونی V72

 • سال عرضه: 2019
 • قدرت خروجی: 1440
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
 • کارائوکه: دارد
تومان

سیستم صوتی شیک سونی X7D

 • سال عرضه: 2016
 • قدرت خروجی: 2400
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
 • کارائوکه: دارد
تومان

سیستم صوتی شیک سونی V6D

 • سال عرضه: 2017
 • قدرت خروجی: 1440
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
 • سیستم DJ: دارد
تومان

سیستم صوتی شیک سونی V21D

 • سال عرضه: 2017
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
 • کارائوکه: دارد
 • سیستم DJ: دارد
تومان

سیستم صوتی شیک سونی M80D

 • سال عرضه: 2016
 • تعداد کانال صدا: 1.2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
 • رقص نور: دارد
تومان

سیستم صوتی سونی SHAKE-X1D

 • سال عرضه: 2016
 • قدرت خروجی: 1200
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
 • کارائوکه: دارد
تومان