[br_filters_group group_id=124567]

پخش کننده ها

سیستم صوتی ال جی CK57

 • سال عرضه: 2018
 • قدرت خروجی صدا: 1100
 • تعداد کانال صدا: 2.1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
13,800,000 تومان

سیستم صوتی ال جی XBOOM CL98

 • سال عرضه: 2019
 • قدرت خروجی صدا: 3500
 • تعداد کانال صدا: 2.2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
31,800,000 تومان

سیستم صوتی ال جی ON2D با توان 100 وات

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 100
 • تعداد کانال صدا: 1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
8,200,000 تومان

سیستم صوتی سونی XP500

 • سال عرضه: 2021
 • قدرت خروجی صدا: 120
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
11,200,000 تومان

سیستم صوتی سونی XP700

 • سال عرضه: 2021
 • قدرت خروجی صدا: 245
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
16,200,000 تومان

سیستم صوتی فیلیپس TANX200 با توان 160 وات

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 160
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
11,100,000 تومان

سیستم صوتی فیلیپس TANX100 با توان 80 وات

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 80
 • تعداد کانال صدا: 1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
8,800,000 تومان

سیستم صوتی ال جی مدل RM1

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 25
 • تعداد کانال صدا: 1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
4,400,000 تومان

سیستم صوتی ال جی مدل ON7

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 500
 • تعداد کانال صدا: 2.1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
14,400,000 تومان

سیستم صوتی ال جی XBOOM مدل ON9

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 2000
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
17,100,000 تومان

سیستم صوتی ال جی مدل ON5

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 300
 • تعداد کانال صدا: 1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
12,500,000 تومان

سیستم صوتی سونی مدل V43D

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 720
 • تعداد کانال صدا: 2.1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
16,100,000 تومان

سیستم صوتی سونی مدل V83D

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 1850
 • تعداد کانال صدا: 2.1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
37,600,000 تومان

سیستم صوتی شیک سونی V02D

 • سال عرضه: 2017
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
 • کارائوکه: دارد
 • سیستم DJ: دارد
12,300,000 تومان

سیستم صوتی سونی V73D با توان 1440 وات

 • سال عرضه: 2020
 • قدرت خروجی صدا: 1440
 • تعداد کانال صدا: 2.1
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
26,300,000 تومان

سیستم صوتی شیک ال جی CJ44

 • سال عرضه: 2017
 • قدرت خروجی صدا: 480
 • تعداد کانال صدا: 2
 • بلوتوث: دارد
 • درگاه USB: دارد
9,200,000 تومان

با پخش کننده هایی که میهن کالا عرضه می کند زندگی را پر از هیجان کنید.