49 اینچ

تلویزیون فیلیپس 49PUT7032 سری PUT7032

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 49PUT7002 سری PUT7002

 • سال عرضه: 2017
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 49PUS7503 سری PUS7503

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 49PUS7502 سری PUS7502

 • سال عرضه: 2017
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 49PUS6501 سری PUS6501

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 49PUS7101 سری PUS7101

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 49PUS6401 سری PUS6401

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 49PUS6412

 • سال عرضه: 2017
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس 49PUT5801 سری PUT5801

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون فیلیپس فورکی 49PUK4900 سایز 49 اینچ

 • سال عرضه: 2015
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: –
 • صفحه نمایش: LED