49 اینچ

تلویزیون توشیبا 49L5995 سری L5995

 • سال عرضه: 2020
 • کیفیت تصویر: FULL HD
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Linux
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49S2850 سری S2850

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: FULL HD
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: –
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49S2740 سری S2740

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: FULL HD
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: –
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49L5865 سری L5865

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: FULL HD
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: –
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49L5780EE سری L5780EE

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: FULL HD
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Linux
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49U7750VE سری U7750VE

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49U7750EV

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49U7750EE سری U7750EE

 • سال عرضه: 2017
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49U7750 سری U7750

 • سال عرضه: 2017
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Android
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49S2750 سری S2750

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: FULL HD
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: –
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون توشیبا 49S2650 سری S2650

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: FULL HD
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: –
 • صفحه نمایش: LED