تلویزیون سوپر الترا اچ دی | SUHD

تلویزیون ال جی مدل 75SM8610

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 75
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون ال جی 75SM9000 سری SM9000

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: Super UHD
 • اندازه صفحه (اینچ): 75
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 60SJ850V سری SJ850V

 • سال عرضه: 2017
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 60
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 55SM8200 سری SM8200

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 55
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 55SM8500 سری SM8500

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: Super UHD
 • اندازه صفحه (اینچ): 55
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 55SK8100 سری SK8100

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: Super UHD
 • اندازه صفحه (اینچ): 55
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 49SM8500 سری SM8500

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: Super UHD
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 49SM8200 سری SM8200

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 49SK8100 سری SK8100

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: Super UHD
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 75UH850V سری UH850V

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 75
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون ال جی 75SK8100 سری SK8100

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: Super UHD
 • اندازه صفحه (اینچ): 75
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 75SJ950V سری SJ950V

 • سال عرضه: 2017
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 75
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 65SM8500 سری SM8500

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: Super UHD
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 65SM8200 سری SM8200

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 65SK8100 سری SK6100

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: Super UHD
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell

تلویزیون ال جی 55SK9000 سری SK9000

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 55
 • سیستم عامل: webOS
 • صفحه نمایش: NanoCell