کولر گازی یونیوا

کولر گازی 36000 یونیوا UN-GF36 TITANIUM

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 36000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی یونیوا 24000 مدل UN MS24 TITANIUM

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 24000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 18000 یونیوا UN-MS18 ULTRA

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 18000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 12000 یونیوا UN-MS12

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 12000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 18000 یونیوا UN-MS18 LUX

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 18000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 24000 یونیوا UN-MS24 LUX

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 24000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد

کولر گازی 24000 یونیوا UN-MS24 ULTRA

 • نوع کولرگازی: تک پنل دیواری
 • ظرفیت: 24000
 • نوع گاز: R410A
 • ریموت کنترل: دارد