سیستم عامل فایرفاکس | Firefox OS

تلویزیون پاناسونیک 55GX800M سری GX800M

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 55
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 65GX800M سری GX800M

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 58DX800 سری DX800

 • سال عرضه: 2015
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 58
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 55DX400 سری DX400

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 55
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 49DX650 سری DX650

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 55CX700 سری CX700

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 55
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 49DX400 سری DX400

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 50CX600U سری CX600U

 • سال عرضه: 2015
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 50
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 49CX700 سری CX700

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 49
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 43DX400 سری DX400

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 43
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 75EX750 سری EX750

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 75
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 65EX750 سری EX750

 • سال عرضه: 2019
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 65DX780 سری DX780

 • سال عرضه: 2018
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 65DX750 سری DX750

 • سال عرضه: 2016
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 65
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 60CX700 سری CX700

 • سال عرضه: 2017
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 60
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED

تلویزیون پاناسونیک 60CX630s سری CX630s

 • سال عرضه: 2017
 • کیفیت تصویر: 4K
 • اندازه صفحه (اینچ): 60
 • سیستم عامل: Firefox
 • صفحه نمایش: LED