خرید و قیمت ماشین لباسشویی هیتاچی

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W70PV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7
 • حداکثر سرعت چرخش: 1600 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W70MAE

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W75TAE

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7.5
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W75AAE

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W75TV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: نقره‌ای
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W80WV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W80XWV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8
 • حداکثر سرعت چرخش: 1400 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: نقره‌ای
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W85AAE

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8.5
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W85TV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 8.5
 • حداکثر سرعت چرخش: 1600 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W90WV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 9
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی BD-W90XWV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 9
 • حداکثر سرعت چرخش: 1600 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: مشکی
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی SF-P130XWV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 13
 • حداکثر سرعت چرخش: 800 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: نقره‌ای
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی SF-P150XWV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 15
 • حداکثر سرعت چرخش: 800 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی SF-P160XWV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 16
 • حداکثر سرعت چرخش: 800 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید، نقره‌ای، قهوه‌ای
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی SF-P240XWV

 • ظرفیت (کیلوگرم): 24
 • حداکثر سرعت چرخش: 700 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد

ماشین لباسشویی هیتاچی W85TAE

 • ظرفیت (کیلوگرم): 7
 • حداکثر سرعت چرخش: 1200 دور در دقیقه
 • رنگ بدنه: سفید
 • قابلیت هوشمند: ندارد
 • قفل کودک: دارد