خرید و قیمت ماشین ظرفشویی بکو

ماشین ظرفشویی بکو 38531

 • ظرفیت: 15 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو 38530

 • ظرفیت: 15 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو 28R22

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو 26423

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو 39530

 • ظرفیت: 15 نفره
 • تعداد برنامه: 9
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو مدل 28422

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو مدل 28423

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو 13 نفره 6833

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 6
 • رنگ : مشکی
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرف شویی بکو DFN28R31

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو 28321

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو 28320

 • ظرفیت: 13 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : سفید
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو مدل 28420

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله

ماشین ظرفشویی بکو مدل 28424

 • ظرفیت: 14 نفره
 • تعداد برنامه: 8
 • رنگ : نقره‌ای
 • نوع نصب: مبله