خرید و قیمت ساید بای ساید دوو

یخچال ساید بای ساید دوو 2811

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 816 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای

یخچال ساید بای ساید دوو FRS-2611

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 928 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: سفید

یخچال ساید بای ساید دوو 2411

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 656 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: سفید

یخچال ساید بای ساید دوو X22

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 608 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای