ساید بای ساید هیتاچی | HITACHI

یخچال ساید بای ساید هیتاچی R-M700

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 584 لیتر
 • آبریز: ندارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: نقره‌ای

یخچال ساید بای ساید هیتاچی RM700AGP

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 584 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: نقره‌ای

یخچال ساید بای ساید هیتاچی RM700GP

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 584 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: مشکی

یخچال ساید بای ساید هیتاچی RS700GP

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 589 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: مشکی

یخچال ساید بای ساید هیتاچی R-M700

 • سال عرضه: 2018
 • ظرفیت کل: 584 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: طلایی مشکی

یخچال ساید بای ساید هیتاچی R-E6800

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 707 لیتر
 • آبریز: ندارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: نقره‌ای

یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی R-C6200

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 583 لیتر
 • آبریز: ندارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: مشکی

یخچال ساید بای ساید هیتاچی R-S700

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 581 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: سفید

یخچال فریزر فرنچ هیتاچی R-WB550

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 550 لیتر
 • آبریز: ندارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: نقره‌ای

یخچال فریزر فرنچ هیتاچی R-WB730

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 700 لیتر
 • آبریز: ندارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: مشکی سفید

یخچال فریزر فرنچ هیتاچی R-WB800

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 700 لیتر
 • آبریز: ندارد
 • یخریز: ندارد
 • رنگ: مشکی

یخچال ساید بای ساید هیتاچی R-M700

 • سال عرضه: –
 • ظرفیت کل: 584 لیتر
 • آبریز: دارد
 • یخریز: دارد
 • رنگ: مشکی