[br_filters_group group_id=124567]

سرویس چاقو آشپزخانه

هیچ محصولی یافت نشد.

سرویس چاقوی آشپز خانه یکی از وسایل مهم داخل اشپز خانه است که در این سرویس انواع چاقو های تیز که هر کدام یک طرح و یک ویژگی را به خود اختصاص داده اند به طور مثال درسرویس های چاقو اشپزخانه چاقو تیز و باریک مخصوص فیله کردن گوشت،چاقو مخصوص خرد کردن سبزی،ساطور،قیچی و…. را دارا هستند که هر کدام به موقع خود می توانند کمک ساز باشند.

قیمت سرویس چاقو